موشکاف ۲۸مهر- امروز میخوام از دلقکای سیرک جمعة نظام بگم.

موشکاف ۹۸۰۷۲۸
?موشکاف: سلام! خوب و خوشین انشاالله؟! هاهاهاها. امروز میخوام از دلقکای سیرک جمعة نظام بگم. هاهاهاها. این هفته ونگ ونگشون سر نمایش راهپیمایی دجالانه به بهانة اربعین به آسمون بود. امام حسین بزنه کمرشونو!‌ که به قول بچه های قیام اسلامو پله کردن، مردمو ذله کردن!‌هاهاهاها.
خطبه نمازجمعه تهران -آخوند علی اکبری
آخوند علی‌اکبری ـنمایش جمعة تهران ـ ۲۶مهر ۹۸
« از منظر تمدن سازی و در مسیر تشکیل امت واحده اسلامی و تشکیل تمدن نوین اسلامی یکی از زمینه ‌سازهای اساسی برای تحقق اون آرمان بزرگ محسوب می‌شود
?موشکاف:‌ د د د دی دی دی! نقل اون یاروئه که به ده راهش نمی‌دادن، سراغ خونه کدخدا رو می‌گرفت. مردم ایران و عراق و لبنان بلند شدن که دمب این موشهای عمامه‌دار رو بگیرن بندازن تو زباله‌دان تاریخ، این آخوند ابله داره به خودش و سگ و سیله‌های نظام وعدة حکومت جهانی ولایت رو می‌ده! اما بشنفین که اون یکی گماشتة خامنه‌ای در مشهد، آخوند علم‌الهدی در مورد این نمایش عظما چی گفته!
آخوند علم‌الهدی نمایش جمعة مشهد- ۲۶مهر ۹۸
مهم اربعین امسال هست نه اربعین زمان سیدالشهدا اربعین امسال مهم است که اربعین امسال این قدر دنیا را تکان داد
?موشکاف: عجب! ‌ والله از شما چه پنهان، منم تا با گوشای خودم نشنیده بودم، نمی‌تونستم باوز کنم که این شیخک فاسد که تمام عمر از کشتن امام حسین سر منبر نون خورده، این جور وقیحانه برای اربابش خامنه‌ای دم تکون بده و بگه که اربعین امام حسین مهم نیست. مهم اربعینیه که عظما راه انداخته! چرا؟ جواب این سؤال رو وردست همین علم‌الهدی تو نمایش جمعة مشهد داده، گوش کنین!
آخوند حسینی خراسانی سخنران پیش از خطبه‌های نمایش جمعة مشهد ۲۶مهر ۹۸
در تلاش هستند هی شبهه القاء کنند من فرصتم رو به پایان است مجال بیان شبهه‌های اونها و پاسخ به شبهه اونها را دیگه ندارم میگه آقا در این زمان این همه پیاده روی برای چی؟ در این زمان این اجتماع برای چی؟ در این زمان این‌ همه هزینه کردن برای چی؟ اینها هزینه کردن نیست اینها سرمایه‌گذاری کردن برای دفاع جانانه از کیان دین و ارزشهای اسلامی ست هرگاه دین به مخاطره افتاد باید از همه چیز گذشت جان و مال و جوان و کار کسب و همه چیز…».
?موشکاف: عنایت فرمودین چی گفت؟ «هر وقت دین به خطر افتاد…» رفقا مقصود از دین چیه؟… آی باریکلا! منظور حکومت خودشونه که به خطر و پت پت افتاده، چه جور! نه فقط تو ایران و توسط مردم ایران و بر و بچه‌های شیر کانون‌های شورشی، بلکه تو عراق و تو لبنان که بر و بچه‌های اونجاها هم بلند شدن و می‌گن رژیم آخوندی گمشو گمشو! گورتو گم کن و برو! عزت زیاد!