تحریمها دست رژیم را برای چنگ اندازی به کشورهای عربی بسته است

0
43

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here