موشکاف ۱۱ آذر ۹۸

موشکاف ۹۸۰۹۱۱
?موشکاف: سلام!‌ سلام به جوونای قیام! سلام به کانونای شورشی! سلام به همة مردم ایران که قدرتشون رو به رخ نظام کشیدن. عجب قدرتی! هاهاهاهاها. قدرتشون مگاتنیه! یارو آخونده گفته بود مثل بمب اتمی می‌مونه! زبون بسته راست گفته بود! هاهاهاها. چنان ضربه ای به نظام زدن که هنوز هم دور سرشون ستاره میچرخه. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین:

روزنامة حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران – ۱۰ آذر
« سازمان‌یافتگی در تیم‌های چندلایه و خوداتکای ۷ تا ۱۰ نفره که شامل عناصر تحرک برای دعوت به شورش، عناصر عملیات تخریبی برای تشجیع و جسارت‌بخشی و عناصر تأمین برای حفاظت تیم در برابر اقدام پلیس… آموزش و آشنایی دقیق با روش‌های عملیات شهری و وارد کردن تلفات و خسارات سنگین و فرار از دستگیری و درگیری به‌گونه‌ای که ظرف مدت کوتاهی، هرکدام از تیم‌ها با از کار انداختن سیستم‌های امنیتی جایگاه‌های سوخت، بانک‌ها و فروشگاه‌ها و یا استفاده از پوشش و اختفای مناسب زمینه آتش‌سوزی … را فراهم می‌کردند… ویژگی‌های فوق امکان به‌کارگیری تکنیک‌های جنگ شهری متکی به گروه‌های پراکنده و خوداتکا را برای آشوب پراکنده و نقطه‌ای در شهر‌ها فراهم می‌ساخت که مقابله همزمان پلیس با آن‌ها را سخت کرده ».
?موشکاف: هاهاهاها. عظما! چی شد اون اقتدارت؟! با این که هم مزدورای انتظامی رو داری، هم پاسدارا، هم لباس شخصی، هم بسیج هم وزارت اطلاعات و ارتش هم که پاسداریزه کردی، با تمام این آلاف الوف ببین چی میگه. هاهاهاها. این براندازا عجب قدرتی دارن! چه سازماندهی یی کردن! چقدر نظامو به وحشت انداختن. هاهاهاهاها.

روزنامة حکومتی فرهیختگان – ۱۰آذر
این بمـب ساعتـی را جدی بگیـر یـد
اینکه ۳۰درصد از جوانان ۱۵تا ۲۴ساله مشغول هیچ فعالیتی، هیچ مهارت‌آموزی و هیچ شغلی نیستند … می‌تواند … زمینه بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی را نیز فراهم سازد، در مرتبه بعدی در سطح ملی نیز می‌تواند به‌عنوان یک تهدید امنیتی محسوب شود. برای مثال اگر نگاهی به سن افراد شرکت‌کننده در تجمعات دی‌ماه ۹۶و همچنین آبان ۹۸داشته باشیم، ترکیب سنی به‌نفع جوانانی است که در سن ۱۵ تا ۲۴سال قرار دارند.
?موشکاف: هاهاهاها. یارو میگه بمب ساعتی جوونای بیکارو جدی بگیرین. حالا چرا؟ چون در مرتبة بعدی تهدید امنیتیه. هاهاهاها. یارو چه خوش خیاله. بمب خشم جوونای ایرانی تو تموم شهرای ایران منفجر شده و گوش عظما و کارگزارانشو کر کرده. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین که پاسدارای نظام با شنیدن تیک تاک بمب چطور دمشونو گذاشتن رو کولشون و الفرار! هاهاهاها.

فرماندار شهر قدس (قلعه حسن خان) – ۱۰آذر
نیروهای سپاه و حتی نیروی انتظامی آن روز کامل نبودند، حتی من نفهمیدم نیروهای خود ما چه زمانی و به دستور چه کسی از فرمانداری خالی شدند و رفتند. فقط تعداد کمی از پرسنل فرمانداری مانده بودند و بقیه رفته بودند. مهاجمان رفتند پمپ بنزین ثارالله را آتش زدند و برگشتند. آنها دیگر حالت عادی نداشتند و حالت کاملاً تهاجمی پیدا کرده بودند.
?موشکاف: هاهاهاها. یارو هنوز تو فاز تعجبه که چطوری ظرف چند ثانیه اطرافش خالی شده و حب ج رو انداختن بالا!‌هاهاهاهاها. اما از بندة موشکاف میپرسین، تعجبش بخاطر اینه که چطور شد خودش نتونسته در بره. و الا همة کارگزاران نظام از خیلی وقت پیش فکر چنین اوضاعی رو کردن و سوراخ موش واسه خودشون جور کردن. هاهاهاها. بعله، ترس و لرز کارگزاران نظام از قیام همچنان ادامه داره. عزت زیاد.