موشکاف ۱۸ آذر ۹۸

موشکاف ۹۸۰۹۱۸
?موشکاف: سلام! سلام و صد سلام خدمت بر و بچه های قیام! همونایی که نظام ولایتو جر و واجر کردن. هاهاهاها. خدا وکیلی کی بهتر از شما میتونست این کارو بکنه. دمتون گرم که مهره های نظامو به جلز و ولز انداختین. اونقده ترسیدن که بیا و تماشا کن. هاهاهاها. یه نمونه اش تو مجلس نظام. هاهاهاها.
جلسه علنی مجلس-تذکرات کتبی و شفاهی
محمود صادقی – عضو مجلس ارتجاع
کلیه آمران و مباشران ریختن خون بیگناهان همه مسئولیت دارند و باید پاسخگوی خون ها و آسیبهای جانی و مالی وارده به مردم باشند.
چه کسی مسئول این خون‌ریزیها هست آیا جناب آقای رحمانی فضلی آیا مسئولیت اظهارات فرماندار شهر قدس را می‌پذیرید که دستور تیراندازی مستقیم به معترضان را داده است؟

?موشکاف: هاهاهاها. عظما! اگه جنمشو داری بیا جوابشو بده! هاهاهاها. اما خودمونیما، یارو بدجوری تو دلش خالی شده، میترسه یه روزی از همین روزا جوونای قیام خرشو بگیرن و دنیاش بشه آخرت یزید. هاهاهاها. از این ترس و لرزا تو مجلس نظام کم نیست. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین:

خانه ملت -جلسه علنی مجلس-ناطقین

علی ابراهیمی – عضو مجلس ارتجاع – ۱۷ آذر
تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بدانند که فشار اقتصادی آستانه تحمل مردم را به حداقل رسانده و دیگر بابت تصمیمات اشتباه و خسارت بار به طنزهای تلخ اکتفا نمی‌کنند. جوانان بیکار و خانواده های گرفتار از مسئولین که ناامید شوند حتماً لب به اعتراض خواهند گشود و در این شرایط است همزمان با مردم معترض و حضور آشوبگران مواجه خواهیم شد.

?موشکاف: هاهاهاها. میگه به طنز تلخ اکتفا نمی کنن. هاهاهاها. البته که اکتفا نمی کنن. هاهاهاها. لارتش گرسنگان و بیکاران که راه بیفته چنان خودشو و عظماشو تلخ کام کنن که صد بار آرزوی مرگ کنن. هاهاهاها. اما ملاحظه بفرمایین که ترس و لرزشون از کجاست:

سایت حکومتی سیاست روز – ۱۷ آذر
به نظر می رسد فتنه آبان ۹۸ فاز نخست اغتشاشات بود و احتمال زیاد می رود فاز دوم آن نیز در یکی از مناسبت های پیش رو عملیاتی شود.
ضد انقلاب بار دیگر در کمین نشسته بود و از یک غفلت بهره برد و شبیخون زد، این شبیخون چند دلیل دارد که می تواند به اشتباه محاسباتی، کم اهمیت دادن به نفوذی ها و چند عامل دیگر اشاره کرد.
اما فاز دوم فتنه ۹۸ احتمالاً در راه است.
?موشکاف: هاهاهاها. فاز اول قیام چنان شوکی به نظام وارد کرده که هنوز دارن میلرزن. هاهاهاها. حالا از فاز دوم میترسه، غافل که این بار برق سه فاز نظامو میگیره و بعدش ر پ ت پتو! هاهاهاها. حالا فاز بعدی چیه؟ از این یکی بشنوین:

سایت حکومتی خبر فوری – ۱۶ آذر
یک نیروی جدیدی که به شکلی تشکیلاتی ایجاد شده است. ما خیلی به جامعه فشار آوردیم که برود به سمت کنش رادیکال مسلحانه انجام دهد. در این کشور خیلی تلاش شد و سیاست های غلط مردم و مخصوصا جوانان مان و زنان مان را به کنش خشمگینانه واداشت.

?موشکاف: هاهاهاها. بعله، در یک کلام نظام ولایت و کارگزاراش دارن قالب تهی می‌کنن. آخه چنان ضربة سنگینی از جوونای قیام و کانونای شورشی خوردن که ۷طبقة جهنمو به چشم دیدن. هاهاهاها. بندة‌موشکاف بهشون اطمینان میدم که کم میترسن که زیاد نمیترسن. هاهاهاها. آخه جوونای قیام و کانونای شورشی واسشون برنامه دارن. هاهاهاها. عزت زیاد!.