جهان صنعت : آذری جهرمی بسته های پستی را با پهباد جابجا می‌کند، شوک ملی !