موشکاف ۲۲ آذر ۹۸

موشکاف ۹۸۰۹۲۲
?موشکاف:‌ سلام و صد سلام به دوستان موشکاف و موشکافی! خوش اومدین! صفا آوردین. هاهاهاها. عرضم به حضورتون که سریال ترس و لرز نظام ولایت همچنان ادامه داره. کم که نشده هیچ، بیشتر و بیشتر هم شده. هاهاهاها. یه جورایی دارن از ترس قالب تهی می کنن.  ملاحظه بفرمایین:
روزنامة حکومتی آرمان ملی – 20 آذر
حسین راغفر در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: این سیاست‌ها ما را در مردابی که اکنون اسیر آن هستیم بیشتر فرو خواهد بود پس باید انتظار انفجارهای بزرگتری را در آینده داشته باشیم
?موشکاف: هاهاهاها. عجب جملة آشنایی. یارو چقدر زحمت کشیده به این نقطه رسیده. هاهاهاها. بندة موشکاف یه جستجو تو آرشیوم زدم دیدم «دست و پا زدن نظام ولایت تو مرداب و در پیش بودن انفجار» جملة خود بنده اس. هاهاهاها. البته خیلی وقتی پشا اینا رو  پیش بینی کرده بودم، اما این جناب کارشناس تازه بهش رسیده. هاهاهاها. حالا این یکی رو داشته باشین:
روزنامة حکومتی ستاره صبح – 20 آذر
 شورش حاشیه بر متن
  محمد فاضلی در نشست «شورش حاشیه بر متن» درباره علت‌های اعتراضات اخیر گفت: «ریشه اعتراضات مردم در وقایع آبان 98، کیفیت پایین حکمرانی در پنجاه سال گذشته است که محدود به دوره خاصی هم نیست.»
در چنین شرایطی چیزباختگان پدید می‌آیند؛ یعنی کسانی که در جامعه چیزی مثل عمر، سرمایه، هنر، استعداد و… خود را ازدست‌داده‌اند. نهایتاً این وضعیت بی‌اعتمادی را پدید می‌آورد.» این چرخه فزاینده است و در صورت وقوع اعتراضاتی در آینده، شدت خشونت بیشتر خواهد بود.
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، اعتراضاتی با شدت خشونت بیشتر. هاهاها. ناز شست عظما که اونم به همین زودیا «چیز باخته» میشه. هاهاهاها. چیزی تو مایه حکومت و تاج و تخت و حاکمیت که به مویی بنده. هاهاهاها.
در هم‌پوشانی مطالبات یک «وفاق قشری» میان بدنه جامعه رخ می‌نماید. با بروز این وفاق قشری که امکان تبدیل‏شدن به «وفاق عمیق» را هم دارد، جامعه به نوعی همبستگی خواهد رسید. … وجود چنین شرایطی بدون شک بحرانی بزرگ برای هر حاکمیتی محسوب می‌شود، بحرانی که می‌تواند ارکان یک نظام مستقر را به لرزه بیندازد. دستگاه حاکمه باید به سرعت تدابیری برای برون‏رفت از این وضعیت بیندیشد. وضعیتی که به غایت ناپایدار است … که می‌تواند به سرعت تبدیل به «موقعیت انقلابی» شود
?موشکاف: اوه اوه اوه…! ای جانم! موقعیت انقلابی! یعنی بالایی ها نمیتونن حکومت کنن، پائینی ها هم تن به حکومت نمیدن. هاهاهاها.  بخاطر همین توصیة بندة‌ موشکاف به کارگزاران نظام اینه که زیاد نارحت نباشن، غم و غصه‌هاشون به سر میاد، به همین زودیا. هاهاهاها. آخه انفجاری که پیش بینی می کنن به همین زودیا سر میرسه و بوممممم! هاهاهاها. اون وقت  اثری از نظام ولایت باقی نمی مونه که نگرانش باشن. هاهاهاها. عزت زیاد.