موشکاف ۲۳ آذر ۹۸

موشکاف ۹۸۰۹۲۳
?موشکاف: سلام و صدسلام به همة هموطنان شورشی و قیام آفرین که با هوک های چپ و راستشون زیر فک نظام همچین تعادلش را بهم ریخته اند که عظی هنوز داره تلو تلو میره  و  در  وحشت از غلط کرده به خود زنی افتاده.
به بعله، البته این وسط برای در بردن خودش از خشم مردم دیواری کوتاه تر از دیوار شیخ فری پیدا نکرده. ملاحظه کنید:
جمعه بازار تهران – ۲۲ آذر موحدی کرمانی
حادثه‌ای رخ داده به‌دلیل تدبیر غلط منجر شد به این‌که عده زیادی کشته بشوند عده‌یی مجروح بشوند قسمت‌های زیادی از کشور تخریب بشود خوب آقا چرا غفلت کردید چرا دقت نکردید؟ دولت تدبیر چرا تدبیر درست نکردی که این‌طور چیزی پیش نیاید…
?موشکاف:  « اینطور چیزی» که پیش اومده چنان وحشت تو دل این شیخ پشمک ریخته که عمداً یادش رفته خود عظی اومد حکم حکومتی داد. حالا تو دعوای تقسیم تقصیر این می خواد هم زدن جیب مردم با گرانی بنزین را توجیه کنه هم  کاسه کوزه را تو سر شیخ فری بشکنه. اونم با شیوة ننه من غریبم آخوندی:
 جمعه بازار تهران – ۲۲ آذر موحدی کرمانی
البته باید بگویم قیمت باید بنزین به قیمت واقعی خودش برسد باید همه‌اش برسد اما با حساب با برنامه روی حساب نه آن‌که به‌قول آقا گفت شب خوابیدم صبح بلند شدم مطلع شدم که بنزین را گران کردند عجب! عجب! شما مطلع نبودید! شما از وضعیت کشور مطلع نبودید؟؟ که حالا تازه مطلع شدید(عجیب است ها! عجیب است! این جمله اصلاً عجیب است خدا کند این جمله دروغ باشد که من خبر نداشتم این چیز کمی نیست یک خبر نداشتن دنبالش ببینید چه فاجعه‌‌یی به‌وجود آمد چه فاجعه به‌وجود آمد چقدر خون ها به ناحق ریخته شد.
?موشکاف:  این شیخ پشمک خوب میدونه که جمله « خبرندارم» دروغ نیست. شیخ فری با زبون اشهد و با نیش بازش نمک رو زخم مردم پاشیده بود، حالا این گماشتة عظما هم سوار همین بلاهت شیخ فری شده:
روحانی – ۶آذر در آذربایجان شرقی
خب منهم مث شما. صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برا اینکه من به شورایعالی امنیت واگذار کرده بودم بهشون هم گفته بودم به من نمی خواد بگید خودتون برید برنامه ریزی کنید منتهی قیمت همه چیز تو سران سه قوه تصویب شده.
موشکاف: شیخ فری هم درست همون درد بی درمون عظما را داره که از زیر بار این تصمیم در میره، اما وحشت عظی بیخ داره تره. چون از اونطرف هم پاسدار شمخانی را فرستاده خونة شهدای قیام تا به نیابت از اون براشون روضه بخونه و عظی را در ببره. خب به این بازی لو رفته چی میگن؟ از این یکی بشنوید:
مجلس ارتجاع – پروانه سلحشوری – ۱۸آذر
و نهایتاً حاکمیتی دوگانه که از مسئولیت پذیری فرار می‌کند و با بازی کی بود کی بود من نبودم مملکت را اداره می کند
?موشکاف: ببعله. پیام این حرف برای عظما اینه که بهتره زودتر به فکر سوراخ موش باشه. کما اینکه خیلی ها تو نظام دست به کار شده اند عظما بپا جا نمونی! از ما گفتن بود. عزت زیاد!