موشکاف ۲۹ آذر ۹۸

موشکاف:‌ سلام و صدسلام و درود و دو صد درود به جوونای شیر خودم، بر و بچه‌های قیام تو همة شهرهای شورشی!.. میگما بچه‌ها خودتون حواستون هست، چه ضربه‌یی زدین به رژیم، حواستون هست که نظام ولایت همین جور مثل فرفره داره دور خودش می‌چرخه و سگ و گرگا چه جوری از ترس شماها به جون هم افتادن. شما یه قلم نیگا کنین به این شیخک مم جعفر منتظری دادستان خامنه‌ای، قبلنا ماه تا ماه پیداش نبود، اما حالا مث سگ پا سوخته هر روز می دوه وسط میدون، یه روز خط و نشون می‌کشه، یه روز زوزه می‌کشه؛ یه روزم هر دو رو با هم می‌کشه! ها ها ها… حالا دیگه مث سگ نازی آباد پاچه دوست و دشمنو با هم می‌گیره؛ عنایت بفرمایین:
آخوند جعفر منتظری دادستان کل رژیم ـ سایت حکومتی انتخاب 28آذر
آن کسی که مطالب آن چنانی را پشت تریبون مجلس یا در فضای مجازی یا در مطبوعات می گوید اگر خودش در این حوادث آسیب دیده بود این چنین حرف می زد؟… بیشترین آسیب دیدگان این حادثه نیروی انتظامی بود، مأمورین امنیتی که وظیفه تأمین امنیت جامعه را دارند. عده ای راه افتادند حالت طلبکارانه به نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و قضایی ما دارند، اگر این ها نبودند و آتش به دامن شما می افتاد چه می گفتید؟ چرا بی انصاف و حق ناشناس هستید؟… دشمن برای نیل به اهداف خودش دست بردار نیست، ۴۰ سال است دست بردار نیست و بعدازاین نیز نخواهد بود،
?موشکاف:‌ خب بدبخت راست می‌گه دیگه! اون کسی که تو مجلس واسة سفیدسازی خودش کرکری می‌خونه، اگر اون آتیشی که به جگر عظما افتاده به دامن خودش افتاده بود و اگر مثل عظما می‌دونست اون کسایی که 40ساله کمر بستن به این که این نظام رو از ریشه در بیارن و تا در نیارن، ول کن نیستن… باز این جوری بلبل زبونی می‌کردن؟ حالا مگه فقط این شیخ پشمکه که از «بعد از این» این قدر می‌ترسه، این روزا آدمای رژیم زبون که باز می‌کنن، حرف اول و آخرشون وحشت از موج بعدیه، حرفای این یکی رو هم که خودش ادعا می‌کنه جامعه شناسه عنایت بفرمایین!
امیر محبیان از مهره‌های باند خامنه‌ای ـ  خبرگزاری حکومتی ایرنا ـ 28آذر
لحظات اعتراضات دارد به هم نزدیک تر می شود. مسئولین باید خیلی مواظب باشند…
در سال ۸۸ دو طبقه مرفه و طبقه متوسط بودند. در سال ۹۶ و ۹۸ طبقات درگیر و طبقه فرودست هستند. آن ها طبقه نزدیک به سقوط به فرودست ها هستند…
در سال ۹۶ و ۹۸ به دلیل اینکه طبقات نابرخوردار هستند رسیدن به کف مطالبات و صفر؛ بعضا احساس می کنند چیزی برای از دست دادن ندارند. به سمت خشونت و درگیری می روند و در اعتراضات دفعات آتی که امیدواریم رخ ندهد و مدیریت شود، ممکن است خشونت بیش تر شود.
?موشکاف:‌ باشه تو میتونی امیدوار باشی که «دفعة بعدی» رخ ندهد، اما هم تو میدونی، هم بندة موشکاف می‌دونه و هم خواجه حافظ شیرازی می‌دونه که تیر دفعة بعدی از کمون رها شده و کی به هدف بخوره به قول معروف الله اعلم. این یکی دیگه رو بشنفین که نامه نوشته به عظما و خواسته به خیال خودش بیدارش کنه:
نامة یک جامعه شناس به خامنه‌ای ـ سایت حکومتی خبر فوری 28آذر 98
محمّدرضا پهلوی که در ماه های نزدیک به سقوط نظام سلطنت، هشت جلسه با احسان نراقی به مشاوره پرداخته بود… در صدر اولین جلسه از او پرسیده بود: این اغتشاش و تحریکی که دارد عمومیّت می یابد از کجاست؟ و چه کسی پشت آن قرار دارد؟ نراقی برخلاف انتظار او فوراً پاسخ گفته بود: اَعلی حضرت خود شما.
?موشکاف: اوه اوه اوه! این یکی رو نیگا که با چه مرد رندی همون اول کار حرف آخر رو در قالب این حکایت که ما به راست و دروغش کار نداریم… به عظما زده! و گفته آقای عظما خودت علت اصلی هستی و به قول هموطنای اصفهانی‌مون داره بهش می‌گه: «آسید علی ببخشین وقتشه که بلن شین»‌ هه هه هه!‌ عزت زیاد