ابرار:شایعه‌برخوردموشک به هواپیمای‌اوکراینی هیچ منطقی ‌ندارد؛جزجفنگیات نظام

0
103

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here