طنز رائفی پور و خامنه ای و شرایط نظام – خنده دار و جنجالی – قاسم سلیمانی