ترانه طنز خامنه ای آش و لاشی – شاد و خنده دار- خامنه ای بعد از قاسم سلیمانی و قیام