موشکاف ۲۰ بهمن ۹۸

موشکاف ۹۸۱۱۲۰
?موشکاف: سلام و صد سلام به همة دوستان با معرفت و با مرام! خوبین دوستان؟ نمایش جمعة این هفتة نظام یه نکتة موشکافانه داشت که امروز میخوام واستون بگمهاهاهاها. عظما تصمیم گرفته که یه جراحی بزرگ بکنه
. و یه قسمتی از نظامش رو بکنه بندازه دور، اما این تازه مقدمة اون کار اصلیه که می‌خواد بکنه هاهاهاها

آخوند امیر حجتی فرد – نمایش جمعه اژیه اصفهان – ۱۸ بهمن
به کرات رهبر معظم انقلاب بیان کردند که یک دولت جوان و حزب‌اللهی دولت جوان و حزب‌اللهی زیربنایش در مجلس ایجاد می‌شود و این مجلس هستش که دولت آینده ما در سال ۱۴۰۰را به‌عنوان یک دولت جوان و حزب‌اللهی و انقلابی رقم می‌زند

?موشکاف: هاهاهاها. یه دولت جوون تو خط عظما که پی اش رو کجا می کنن؟ (پی به معنی شالوده) تو مجلس نظام. هاهاهاها. کی؟ ۱۴۰۰. هاهاهاها. بعله، پس خط کار عظما که گماشته هاش تو جمعه بازارای ولایت درز دادن اینه! دولت جوان حزب‌اللهی! خب باشه آرزو بر جوانان عیب نیست!. هاهاهاها. حالا این یکی رو داشته باشین:
آخوند محمد علی آل هاشم – نمایش جمعه تبریز – ۱۸ بهمن

مجلس یازدهم در واقع در حکم سنگ بنای مجالس دوره های آینده است و خشت اول قوه مقننه و در گام دوم انقلاب و در واقع خیلی مهم است لذا میزان رای بیشتر و ترکیب نمایندگان می تواند به حرکت اسلامی سرعت بدهد و دشمنان را مایوس کند.
مجلس یازدهم و چیدمان نمایندگان مجلس در انتخابات آینده ریاست جمهوری خیلی اثر مهمی دارد این مجلس می تواند در آینده یک دولت جوان حزب اللهی را تضمین کند
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، دولتی از جک و جونورای تو خط عظما! هاهاهاها. البته این، جراحی ایه که عظی از چن ماه پیش وعده اشو داده بود. ملاحظه بفرمایین:

سایت خامنه ای_دیدار با دانشجویان_کامل_۹۸۰۳۰۲
خامنه ای – ۲ خرداد ۹۸
بنابر‌این، اگر چنانچه ان‌شاءالله شما جوانها با این حرکتها پیش بروید و زمینه را برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب‌اللهی آماده کنید، بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی‌های شما و دغدغه‌های شما و غصّه‌های شما پایان خواهد پذیرفت؛

?موشکاف: هاهاهاها. بعله، عظی دنبال جراحیه، خودش میخواد نظامشو جراحی کنه، هم تو مجلس هم تو دولت. هاهاهاها. اما این جراحی خطر داره. اونم چه خطری. ملاحظه بفرمایین همون یارو گماشتة عظما تو تبریز چی میگه:

آخوند محمد علی آل هاشم – نمایش جمعه تبریز – ۱۸ بهمن
۸۰ درصد فارسی و ۲۰ درصد ترکی صحبت می کند. بنابراین زیرنویس زده شود تا کامل مفهوم شود.
« طبیعی است با توجه به اهمیت و حساسیت انتخابات مجلس دشمن بیکار ننشسته و به اقدامات شیطانی اش ادامه می دهد و تدارک می بیند پس در این رابطه ما نباید جان همدیگر بیافتیم».
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، حساسه، دشمنان نظام هم که جوونای قیام و کانونای شورشی باشن، واسه اش چیدن، تدارکشو دیدن. هاهاهاها. حالا به نظرتون، با این همه ریسک، عظما و نظام ولایت از زیر این جراحی زنده بیرون میان؟ هاهاهاهاها. جواب پیش شما بچه‌های شیر قیامه. عزت زیاد!