طنز خنده دار حسن عباسی از باند خامنه ای و سپاه پاسداران