خامنه ای و کرونا و اف ای تی اف و یه عالمه خبرهای خنده دار در خبرتوخبر این هفته