ترانه طنز تیز چنگال  ـ  خامنه‌ای و روحانی

خامنه‌ای و روحانی –  ترانه طنز تیز چنگال

ترانه‌ای در وصف بن‌بست های نظام آخوندی

آخرین صحنه نمایش پایان دردناک یک دیکتاتور مفلوک:
ظریف می‌گوید پولشویی در اشِل بالا در کشور جریان دارد.
آخوند لاریجانی می‌گوید ظریف با این ادعایش از پشت به رژیم خنجر زده است.

خامنه‌ای درحالی‌که خنجری تا دسته در پشتش فرورفته و خون به‌آرامی از پشتش به روی زمین سرازیر شده و جوی باریکی از خون به دنبال خود دارد و درحالی‌که زانوهایش تا وسط تاشده، سرخود را برگردانده و با دیدن ظریف (که این ضربه خنجر را زده)، با تعجب و با صدایی خفه و پر از درد(به تقلید از سزار که از بروتوس ضربه خورده!) رو به ظریف می‌گوید:
– ظریف ….. ملعونِ پدرس…… تو…. هم؟!
….. و روی زمین ولو می‌شود و به خود می‌پیچد و زیر لب زمزمه می‌کند:

خنجرت تا دسته در پشتم نشسته ای ظریف
گشته ام از این خیانت زار و خسته ای ظریف

رفتی و با دژمنان همدست و هم پیمان شدی
دژمنان خندان به بنده دسته دسته ای ظریف

من به دولت داشتم چشم امید و دوستی
پس چرا دولت پر از دژمن پَرسته ای ظریف

یک زمان امثال تو از بنده می ترسیده‌اند
پشمم اینک ریخته، شاخم شکسته ای ظریف

چونکه آقازاده ی بنده نَشُسته می خورد
بیخودی گفتی که او پولا رو شسته ای ظریف

شاه اگر در رفت چون راه فرارش باز بود
راه در رفتن ولی بر بنده بسته ای ظریف

مطالب مرتبط

خامنه ای کرونای ولایت و ترانه طنز حشمت خان

حسین پویا: طنز خنجر ظریف بر پشت خامنه ای!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here