طنز عروسکی کامبیز و خان دایی – گرما و خامنه‌ای و روحانی

گرما وخامنه‌ای و روحانی – طنز عروسکی کامبیز و خان دایی

با خبرترین خبر

روزنامهٔ حکومتی اعتماد (۳۱ تیر۹۹) این واقعیت را با اذعان به رخنهٔ

«بی‌اعتمادی به نظام قضایی در ذهن طیف گسترده‌یی از مردم» بازتاب داده و

عملکرد کل رژیم را در این زمینه به زیر علامت سؤال برده‌است:

«این بی‌اعتمادی ریشه در رویه‌ها و اقدامات چندین دههٔ گذشته دارد که همواره

قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف را تبدیل به آرمان ممنوع الوصول کرده است»

معنای این اعتراف ناگزیر این است که رژیم هیچ‌گاه ظرفیتی برای تحمل اعتراضات اجتماعی نداشته و قضاییه جز ابزاری برای سرکوب در اختیار سران نظام نبوده و نیست؛ و از این رو ادعای قائل شدن به حق اعتراض ژستی تو خالی است که رئیسی از فرط پیسی و درماندگی و ترس از مردم مجبور شده با ریاکاری خود را ملتزم به آن نشان دهد. اما حواس‌اش جمع است که فقط اشاره‌یی بکند و از آن بگذرد.

اعتراض حرکتی سیاسی، هر فریاد شعاری ساختار شکنانه

سر دژخیم قضاییه که نسبت به وضعیت فلاکت‌بار فقر و فاقه مردم و میزان نفرت و انزجار آنها نسبت به رژیم اشراف کامل دارد، به تجربه دریافته ‌است که هر اعتراض ساده و معمول صنفی به‌سرعت به یک حرکت سیاسی و هر فریادی بر علیه گرما گرانی و بی‌کاری به شعارهای «ساختار شکنانه» هم‌چون «مرگ بر خامنه‌ای و روحانی» منتهی می‌گردد؛ لذا بی‌آن‌که وارد جزییات شده و با شفافیت مرز میان اعتراض و اغتشاش را معین کند، تنها با اشارهٔ کوتاه به آن زمینه‌چینی می‌کند تا حرف اصلی را به زبان بیاورد و بر «خط قرمز نظام» تأکید کندروزنامه حکومتی ستارهٔ صبح (۳۱ تیر ۹۹) وابسته به باند‌ مغلوب با گرما جنگ‌وجدال جناحی ادعای خامنه‌ای را به چالش کشیده

مطالب مرتبط

طنز عروسکی و سیاسی کامبیز و خان دایی – گرانی و خامنه‌ای و روحانی

پوریا حسینی – توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here