طنز سیاسی چهارراه استراتژیک خامنه‌ای و روحانی

خامنه‌ای و روحانی در طنز سیاسی چهارراه استراتژیک

با شرکت دکتر بزن بهادر و آقای مجری

مهرداد بذر پاش عضو سابق مجلس ارتجاع و از مهره‌های باند خامنه‌ای یکشنبه شب ۲۴اردیبهشت ۹۶در سمنان گفت:

مردم با آگاهی به این‌که چه چیزی در انتظار کشور است،

می خواهند ناجی کشور از پیش فروشی تا ۲۵سال آینده باشند.

سند ۲۰۳۰ و برجام نمونه رسانه‌یی شده پیش فروش کشور است.

پنج روز دیگر مردم مدیریت مبتنی بر دروغ را کنار می‌گذارند.

تمام پرونده‌های سیاسی روی میز روحانی و خامنه‌ای ۲۰سال پرونده آشوب و کنترل بوده؛ اما ادعای کار فرهنگی می‌کند و به دیگران تهمت و

افترا می‌زند.

یکی از سایه‌اش ترسید، پا به فرار گذاشت؛ اما بدتر از این، وقتی بود که سایه هم بی‌امان دنبالش می‌آمد

واضح است که خامنه‌ای و روحانی سردمداران سیاسی نظامش فقط و فقط در ترس از توفان قیام مردم به جان آمده است که مجبور شده‌اند مانع از پخش مستقیم مناظرهٴ کاندیداهای نمایش انتخابات شوند. توفانی سهمگین از ارتش بیکاران، از زنان سرکوب شده، از سپاه گرسنگان و از سیل بنیان‌کن خشم جوانان غیور و شجاع میهن و البته در هراس از توفان و آتشفشان ارتش‌ آزادی‌بخش. آخر اگر غیر از این بود، دیگر چه نیازی بود به ممنوعیت پخش مستقیم مناظره آخوندهای جلاد و شیاد. نظام پوسیده و غرقه در بحرانی که کارگزارانش یک روز می‌گفتند

اما موضوع آنجا جالب می‌شود که سرکردگان هر دو باند رژیم از پخش مناظره‌های ضبط شده طلبکار هستند و اعتراض می‌کنند که این درست نیست و باید مناظره‌ها به‌صورت زنده پخش شوند. انگار نه انگار که این سرکردگان هر دو باند غارتگر نظام نبودند که به همراه ولی‌فقیه تصمیم به این ممنوعیت گرفتند

مطالب مرتبط

خامنه‌ای و روحانی در طنز سیاسی چهارراه استراتژیک با دکتر بزن بهادر و آقای مجری

بذرپاش: تمام پرونده‌های روی میز روحانی طی ۲۰سال پرونده آشوب و کنترل بوده است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here