پاسخی به دروغهای علی سجادی و پوریا زراعتی در مورد مجاهدین در آفساید

آفساید – پاسخی به دروغهای علی سجادی و پوریا زراعتی در مورد مجاهدین

آخوند سجادی از قضات جنایتکار دیوان عالی رژیم روز ۱۵خرداد در تلویزیون رژیم در وحشت از قیام سراسری

مردم ایران در آبان ۹۸ و نقش مجاهدین گفت: به بهانه بنزین کل کشور را به هم می‌ریختند و

بعد ناامنی می‌شد، یک چیز برنامه‌ریزی شده سراسری بود که از خارج و (مجاهدین) عمل می‌کردند.

تلویزیون رژیم ۱۵خرداد ۹۹:

مجری: درباره قاطعیت صحبت کردید، چه نمونه‌هایی می‌توان درباره قاطعیت مقام معظم رهبری زد که جا پای امام گذاشتند؟

آخوند سجادی: ایشان هم در مسائلی که بحران آفرین است، مانند قضیه سال گذشته که ریختند و شهرها را بهم زدند.

مجری: برای بنزین

آخوند سجادی: «بله. کل کشور به آتش کشیده می‌شد، کل امنیت کشور از بین می‌رفت اگر رهبری وارد نمی‌شدند،

به بهانه بنزین کل کشور را به هم می‌ریختند و بعد ناامنی می‌شد و بنابراین امنیت کشور شوخی ندارد.

ایشان هم با جدیت و صلابت به عهده گرفت و گفت من با نظریه سران قوا موافق هستم و قائله را جمع کردند. معلوم بود فتنه می‌شود. پیدا بود یک چیز برنامه‌ریزی شده سراسری بود که از خارج و منافقین عمل می‌کردند. چقدر خارجیها به به و چه چه گفتند و خوشحال شدند؛ این فتنه کمی نبود.

ایشان گاهی یک چیزهایی را می‌گوید ولی فقط گاهی پخش و چاپ می‌شود و هی گفته می‌شود. من به دوستان گفته‌ام ایشان سالی را به نام جهش تولید نامگذاری می‌کند. متأسفانه گاهی می‌بینیم این‌طور عمل نمی‌شود یعنی نمی‌کنند».

مطالب مرتبط

اعتراضات بهبهان – گردهمایی مجاهدین خلق – تلویزیون اینترنشنال در آفساید

اعتراف آخوند سجادی به قیام سراسری آبان ۹۸ و نقش مجاهدین

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here