رسالت : فدراسیون پنج ستاره موش زایید فیفا و قرارداد ویلموتس…

فدراسیون پنج ستاره موش زایید فیفا و قرارداد ویلموتس – رسالت

انزوای جهانی رژیم را روزنامه‌های هر دو باند پرداخته‌اند. کیهان به بیانیه سه کشور اروپایی در مورد

التزام رژیم به برجام اشاره کرده و سوزوگداز کرده است. ابتکار از اخطار فیفا به رژیم خبر داده.

و اقتصاد سرآمد از فرصت سوزی ۷ساله در صادرات گاز. و آرمان از بی‌راه‌حلی رژیم در مقابل

تشدید تحریم‌های آمریکا نوشته است. ولی بحرانهای داخلی مثل قتل رومینا، بی‌آبی شهرهای

خوزستان، و ادامه آتش در جنگل‌های زاگرس بیشترین مورد توجه قرار گرفته است.

ناکارآمدی نظام در بررسی بحرانهای مختلف محور مرکزی این مطالب است.

رسوایی نظام در این عرصه‌ها به قدری است که مورد تمسخر روزنامه‌های هر دو باند حاکم قرار گرفته است.

آرمان نوشته است: «الآن ما د‌ر وضعیتی هستیم که یک نفر باید د‌ر مواقع بحران بیاید و سازمان مد‌یریت بحران را مد‌یریت کند تا این عزیزان تصمیمی نگیرند که شرایط بحرانی از آن چیزی که هست، بحرانی‌تر شود‌.

الان چند روز است که جنگل‌های کشور د‌ارند می‌سوزند و به د‌مپایی حمام ما هم نیست.

چند سال قبل بود که رئیس سازمان مد‌یریت بحران کشور همین‌طوری که د‌اشت ما را نگاه می‌کرد و د‌نبال شاباش و مشتلق بود و باد‌ی هم به غبغب اند‌اخته بود‌، اعلام کرد‌: «آماد‌گی ایران د‌ر مقابل بحرانها فقط ۱۰ د‌رصد است».

یعنی اینطوری استنباط می‌شد که باد مثلا از عطسه، د‌یگر شد‌تش بیشتر نباشد که اگر باشد ما رسما وارد بحران می‌شویم. باور کنید بحران خود‌ش هم راضی نیست که ما با این میزان آماد‌گی د‌ر برابرش ایستاد‌گی کنیم…

اما د‌ر مورد همین ۱۰ د‌رصد‌ی هم که ایشان اعلام کرد‌ه یک‌سری شک و شبهه وجود د‌ارد که ما چقد‌ر می‌توانیم د‌ر برابر بحرانها با این شرایط ایستاگی کنیم؟

مطالب مرتبط

رسالت : …فرماندهی از آن توست ؛حکایت قاسم سلیمانی و …!

فیفا رژیم ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here