خبرتوخبر هفته – خبرهای خنده دار از خامنه‌ای و روحانی و نظام ولایت

یه عالمه خبرهای خنده دار از خامنه‌ای و روحانی و نظام ولایت – خبر تو خبر هفته

نگاهی طنز به وضعیت نظام ولایت فقیه

گفت: « خامنه‌ای » قطع دست مفسدان
چارهٔ کار است اندر این زمان
چارهٔ آن شستن و تنظیف نیست
چاره‌اش تقطیع باشد بی‌امان
مفسدان در بیت و خارج از بیت او
زین کلام خامنه‌ای جمله شادمان
جملگی گفتند احسنت مرحبا

برجناب رهبر مستضعفان خامنه‌ای
حاکم و عظمای اهل عدل و داد
نیست هرگز لنگه‌اش در این جهان
زیرکی گفتا به این عالیجناب
ای فقیه و پیشوای مفسدان
حکم و فرمانت اگر اجرا شود
مشکلی پیش آید اینجا ناگهان
رسم اگر بر قطع دست مفسد است
می شوند بی‌دست یک جمع کلان
هم خودت بی‌دست می‌گردی نخست
هم تمام «بیت» و هم سرکردگان
مفسدان بی‌دست در رأس نظام
رهبر بی‌دست آنها هم، فلان
قاضی‌القضات دزد سابقت
بود سردزد تمام سارقان نظام
«مخزن‌الاسرار» خود سرباند بود
زیر دستش لشگر غارتگران
حال یک جلاد پیشانی سیاه
گشته سردمدار جنگ مفسدان
روزگاران غریبی است ای عزیز
خیل جلادان و جمع سارقان
گشته‌اند از ترس ملت اینچنین
حق طلب، دلسوز مال مردمان
لیکن این بازی ضد مفسدی
نیست هرگز یک برون رفتی در آن
خشم و قهر ملتی غارت شده
شورشی گردد چنان آتشفشان
روز شورش، روز خیزش، انقلاب
روز پایان نظام مفسدان

ترس «آقا» ز شورش لبنان
کرده او را پریش و دل نگران
درد و تشویش و مشکلش کم بود!
گشت افزون به آن همه، لبنان
انفجار مهیبِ در بیروت
بود عمامه‌اش فراز آن
شوکه و منزجر از آن دنیا

مطالب مرتبط

طنز خبری از خامنه‌ای و روحانی و بحرانهای جمهوری اسلامی در خبر تو خبر

قطع دست مفسدان!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here