طنز سیاسی چهارراه استراتژیک خامنه ای و روحانی

خامنه‌ای و روحانی – در طنز سیاسی چهارراه استراتژیک

با شرکت دکتر بزن بهادر و آقای مجری

شورش و قیام مردم لبنان علیه حزب‌الشیطان و مزدوران رژیم آخوندی…
ترس «آقا» ز شورش لبنان
کرده او را پریش و دل نگران
درد و تشویش و مشکلش کم بود!
گشت افزون به آن همه، لبنان
انفجار مهیبِ در بیروت

بود عمامه‌اش فراز آن
شوکه و منزجر از آن دنیا
ضد انسان و ملت لبنان
حاصل کار کرد «عُمقش» بود
ثبت شد مُهر و نام او بر آن
انزجار جهانی اندر پیِ

خشم ملت در اوج و در فوران
«عمق» رجسی که داشت در آنجا
شد برایش مصیبت و بحران
پولهایی که داد «حاج قاسم»
همه از جیب مردم ایران
لشگری سال‌ها مهیا کرد
جیره‌خواران پیرو شیطان
این‌که این حزب و لشگر مزدور
شده اسباب خواری و خسران
گشته کانون لعنت و نفرین
حزب عظما نشانِ در لبنان
اینک این عمق و جبههٔ «آقا»
شده درهم شکسته و داغان
زود باشد ولایت ملعون
در تمامی پهنهٔ ایران
منهدم ریشه‌کن ز پایه و بنیان
بشود در تهاجم طوفان

دم و دستگاه «آقا» آش و لاشه
نمانده چیزی تا از هم بپاشه
نظامش از نفس افتاده دیگر
تو گویی موسم مرگ و فناشه
دخیل بسته به اصحاب مماشات
هراس و استرس داره ز «ماشه»
جواز و ماشه تشدید تحریم
چکانده‌گر شود روز عزاشه
هر آنچه خورد و برد از پول برجام
حالا برجام درد بی‌دواشه
به هر سو رو کند عظمای نالان
شکست و روسیاهی پیش پاشه
ز عمق راهبردی بود دلخوش

مطالب مرتبط

طنز سیاسی چهارراه استراتژیک خامنه ای و روحانی – آخوند رئیسی و پاسدار قالیباف

«ماشه»!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here