ترانه طنز – ما براندازیم حشمت خان و با همکاری گروهی از دوستان

ما براندازیم حشمت خان و با همکاری گروهی از دوستان –  ترانه طنز تحریم

مقاومت اصلی ایران اخیراً سلسله‌ای از کنفرانس‌های بین‌المللی را سازماندهی کرد . بحث در مورد قیامهای مداوم در ایران و

چشم‌انداز سقوط رژیم دیکتاتوری مذهبی تمرکز اصلی این کنفرانس‌ها بوده است. بخش اعظم جهان هم‌چنان از این واقعیت ناآگاه است که

حاکمان ایران تنها در سال۲۰۱۸ – ۱۳۹۷ اقدام به انجام چندین حمله تروریستی در خاک اروپا و آمریکا کردند.

در تیرماه آن سال، دو عامل (مأمور) تحت فرماندهی یک دیپلمات ارشد رژیم ایران تلاش کردند مواد انفجاری را

به گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران در نزدیکی پاریس حمل کنند. اگر این توطئه موفق شده بود،

لیست قربانیان ممکن بود دهها تن از قانونگذاران غرب و شخصیتهای سیاسی را شامل شود که در آن گردهمایی حضور داشتند.

اسدالله اسدی، دیپلماتی که آن توطئه را طراحی کرد، هم‌اکنون در انتظار محاکمه در بلژیک است این مورد باید چشم رهبران غرب را باز کند که تمایل داشته‌اند تهدیدات رژیم را کم اهمیت جلوه دهند

در جریان قیامهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، مردم ایران شعار می‌دادند ”مرگ بر دیکتاتور“ و خواهان تغییر دموکراتیک در ایران شدند.

مطالب مرتبط

ترانه طنز تحریم  ـ  نگاهی به حال و روز نظام آخوندی در تله تحریم

زندانی سیاسی سهیل عربی:‌ هیچ جایزه‌ای نمی‌تواند من را خوشحال کند مگر این‌که ظالمین را براندازیم

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here