علم الهدی :بسیاری از اوباش با کار فرهنگی بسیجی شدند

بکارگیری اوباش بسیجی علیه جوانان قیام

آخوند علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد، در دیدار با اعضای مجلس گفت:

«ما طبق دستور رهبری ستاد ساماندهی فرهنگی حاشیه شهر مشهد را راه‌اندازی کردیم و بسیاری از جوانانی که به‌خاطر فقر و محرومیت اوباش محله بودند با کار فرهنگی، بسیجی محل شدند و جلوی بسیاری از اغتشاشات را گرفتند» (سایت خبر روز رژیم ۱۶مهر).

مطالب مرتبط:

سرکوب جوانان قیام

مریم رجوی

شکنجه و تحقیر جوانان

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here