چهارراه استراتژیک با یه عالمه حرفهای خنده دار درباره عظمای ولایت و روحانی

یه عالمه حرفهای خنده دار درباره عظمای ولایت و روحانی – در چهارراه استراتژیک

نگاهی به وضعیت نظام ولایت فقیه

ترس «آقا» ز شورش لبنان کرده او را پریش و دل نگران

درد و تشویش و مشکلش کم بود! گشت افزون به آن همه، لبنان

انفجار مهیبِ در بیروت بود عمامه‌اش فراز آن

شوکه و منزجر از آن دنیا ضد انسان و ملت لبنان

حاصل کار کرد «عُمقش» بود ثبت شد مُهر و نام او بر آن

انزجار جهانی اندر پیِ خشم ملت در اوج و در فوران

«عمق» رجسی که داشت در آنجا شد برایش مصیبت و بحران

پولهایی که داد «حاج قاسم» همه از جیب مردم ایران

لشگری سال‌ها مهیا کرد جیره‌خواران پیرو شیطان

این‌که این حزب و لشگر مزدور شده اسباب خواری و خسران

گشته کانون لعنت و نفرین حزب عظما نشانِ در لبنان

اینک این عمق و جبههٔ «آقا» شده درهم شکسته و داغان

زود باشد ولایت ملعون در تمامی پهنهٔ ایران

منهدم ریشه‌کن ز پایه و بنیان بشود در تهاجم طوفان

عزاداری عظمای ولایت نمادی، سمبلی از یک حکایت

نشان از انزوایی مرگبار است بدون شرح و تفصیل و روایت

بسان عنکبوتی پیر و فرتوت درون بیت خود بگزیده عزلت

عزاداری پر رنگ و ریایش ز افلاسش همی دارد حکایت

درون انزوای عنکبوتی یزید و شمر و سلطان ولایت

بساطی از ریا کاری و تزویر بگسترده است از فرط فلاکت

به منبر رفته یک قلاده عنتر برای لوطی‌اش شیخ ولایت

نظام و رهبرش در آخر خط سرا پا غوطه‌ور در ترس و وحشت

ببیند حس کند «آقا» خطر را خروش و خیزش و توفان ملت

که ارکان نظامش را به‌زودی کند نابود و ویران در نهایت

چنین است رسم و آئین حسینی قیام تا روز آزادی ملت

 

مطالب مرتبط

چهارراه استراتژیک خامنه ای و روحانی در طنز سیاسی –  با بزن بهادر و آقای مجری

عزاداری عظمای ولایت

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here