احتمال آشوبها در آبانی دیگر!

احتمال آشوبها درآبانی دیگر!

یک جامعه شناس حکومتی:

احتمال‌آن وجود داردکه ما در معرض گسسستها، آشوب ها وبحرانهای بسیار خطرناک قراربگیریم!!

روی دیوارهای شهر: رژیم پلید ولایت را در تمامیتش سرنگون می‌کنیم این هویت ما و شرافت ماست

مطالب مرتبط:

فعالیت کانون های شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

وحشت از لشکرهای قیام

بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

مریم رجوی: فریاد دادخواهی نوید افکاری، فریاد هزاران زندانی سیاسی شکنجه شده

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here