شهیدان قیام ۹۸ دراستمرارقیام ما زنده اند!!

شهیدان قیام ۹۸ دراستمرارقیام ما زنده اند!!

هر روزمان آبان است «ما ۳۶۵روز است که هر روز آبانیم»

این عبارت در شبکه‌های اجتماعی بسیار گردیده و با خوانندگانش پیوندها یافته و پیامی را چون رازی عاشقانه بین ایران و ایرانیان ساطع و ترویج نموده است.تضمین استمرار پیام و آرمان قیام آبان۹۸ و…

مطالب مرتبط:

استمرار قیام و نقش کانونهای شورشی

درنگ در نخستین سالی که هر روزش آبانیم

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here