خامنه ای را ازقیام سرنگونی گریزی نیست !

خامنه ای را ازقیام سرنگونی گریزی نیست !

واقعیت تاریخی و مسلم همواره این بوده است که تا وقتی در ایران‌زمین مسألهٔ سیاسی به‌مثابه آزادی و دموکراسی حل نشود، هیچ بحران کوچک و بزرگ دیگری اعم از اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی و صنفی حل نشده و نخواهد شد.

مطالب مرتبط:

راه‌حل ایران؛ سیاسی یا اقتصادی؟

ضربات جبران ناپذیر و ناقوس سرنگونی رژیم در قیام آبان۹۸

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here