فخری زاده پدربمب اتمی رژیم آخوندی کشته شد!

آشفتگی و بهم ریختگی رژیم بعد از کشته شدن «فخری زاده»

شاه مهره بمب سازی و اتمی اش

نظام گیج و آشفته !

گیج و ویج است و مضطرب «رهبر»
که چه خاکی بریزدش بر سر

یک عدد شاه مهرهٔ اتمی
رفت از دست و گشته او مضطر

کرک و پشمی نمانده بر کُله اش
شده همچون شغال و گرگی گر

همردیف مقام «حاج قاسم»
گشت خارج ز بیت و حلقهٔ شر

بمب سازی که نیست لنگهٔ او
در میان ایادی رهبر

های و هویی به پا شده که نبین
شده گوش فلک از آنها کر

وعده انتقام سفت و سخت
شده ورد زبان بار دگر

انتقامی بسان «حاج قاسم»
کس ندید سخت تر از آن دیگر

بزنیم شهری از اروپا را
یا فلان کشور و فلان بندر

بکنیم پاره پاره این برجام
محو سازیم نشانه اش یکسر

باند دیگر بگفت آهسته !!
نخرید بهر ما دوبار شر

بد بُوَد حال و روز ما بسیار
نکنید روزگار ما از این بدتر

گیج و منگ است این وسط «آقا»
توی گِل گیر کرده همچون خر

روزگارش از این بتر گردد
دورهٔ تاخت و تاز رسیده به سر

شورش است و قیام در تقدیر
مردمی خشمگین و عصیانگر

روزگارش سیاه خواهند کرد
با قنای نظام ضد بشر

گودرز – آذر ۹۹

مطالب مرتبط:

انیمیشن فخری زاده و قاسم سلیمانی در جهنم طنز سیاسی

 کشته شدن محسن فخری زاده ضربه یی سخت به تلاشهای رژیم برای ساخت بمب اتمی 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here