صدای اصلاحات : محمد یزدی پدر اصولگرایان سنتی ….؛ دایناسور ولایی مُرد!

محمد یزدی پدر اصولگرایان سنتی ….؛ دایناسور ولایی مُرد – صدای اصلاحات

در خبرهای روز ۱۹آذر بود که محمد یزدی یکی از جلادان به‌نام نظام آخوندی مرد.

وی به‌مدت ۱۰سال به‌عنوان رئیس قوه قضاییهٔ خامنه‌ای حکم اعدام فرزندان ایران‌زمین را امضا می‌کرد.

فرزندانی که بی‌شمار از آنان در زمرهٔ زندانیان سیاسی و نخبه‌گان ایران بودند؛

همان فرزندانی که به‌قول احمد شاملو «فرزندان آفتاب» بودند

مرگ محمد یزدی و پیشینیانی در زمرهٔ او هم‌چون روح‌الله حسینیان برای مردم ما

با تاریخ ۴۰سالهٔ پشت سرمان معنایی ویژه و قابل تأمل دارد.
در زندگی ملت‌های جهان مرگ‌هایی را سراغ داریم که فقط یک نقطهٔ پایان در عمر یک فرد نیستند؛ بلکه از بین رفتن میراث سلسلهٔ جلادان تاریخ هستند. به چنین مرگ‌هایی باید از منظر و پنجرهٔ سرنوشت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ملتها نگریست و آنها را بازخوانی نمود

مرگ‌ها نیز هم‌چون زندگی‌ها دوگونه و دو مسیر هستند؛ چرا که تفاوت نیز در انتخاب‌ها است. انتخاب آزادی و مدارا، یک مسیر و یک زندگی و یک مرگ را رقم می‌زند. انتخاب ضدآزادی و بیدادگری و جلادی هم یک مسیر و یک زندگی و یک مرگ را نمایندگی می‌کند. برانگیختگی عاطفی ملتها هم در جوهر و محتوایش بازتابی از رأی به انتخاب اصلح و شایسته و منطبق با هویت انسانی در پیوند با رسالت آفرینش و آزادی است

محمد یزدی، روح‌الله حسینیان، قاسم سلیمانی و دیگرانی چون اینان انتخابگران مرگ‌اندیشی و آمران و عاملان مرگ‌کاری و مرگ‌گستری با دستاویز جلادی در ایران ما بوده‌اند. اینان یک نسل از میراث‌بران خمینی در بازی با سرنوشت ملت ایران هستند. اینان هم‌چون لاجوردی و محمد گیلانی بسان داسی در دستان خمینی و خامنه‌ای برای درو کردن آزادی و آزادیخواهی در ایران بوده‌اند.

مطالب مرتبط

صدای اصلاحات : استراتژی مسئولان برای حل مشکلات ؛ دعا کنید!… ، راه کار ولایی !

آخوند جلاد محمد یزدی سردژخیم اسبق قضاییهٔ آخوندی و از مهره‌های درجه یک خامنه‌ای مُرد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here