طنز نوحه – خامنه ای بعد از قاسم سلیمانی و فخری زاده

خامنه ای بعد از قاسم سلیمانی و فخری زاده –  طنز نوحه

روز گذشته یکشنبه ۱۱آبان قیام‌کنندگان عراقی در استانهای بپا خاسته

به تظاهرات علیه باندهای فاسد و وحوش جنایتکار خامنه‌ای ادامه دادند.

در ناصریه، جوانان شورشی با برگزاری تظاهرات و تجمع در مقابل

استانداری آنرا بستند و خواستار استعفای استاندار مزدور ذی‌قار شدند.

در بابل دانشجویان در صفوف به هم فشرده در حمایت از قیام و

اهداف آن تظاهرات کردند و بر عزم خود بر استمرار قیام تأکید کردند.

قیام‌کنندگان عراقی در ناصریه شنبه شب نیروهای امنیتی و وحوش شبه‌نظامی خامنه‌ای را که قصد ورود به میدان حبوبی و برچیدن چادرهای اعتصاب‌کنندگان را داشتند با ایستادگی و مقاومت خود عقب‌راندند.

نیروهای حکومتی در بصره به دستور اسعد عیدانی استاندار مزدور به میدان تحصن حمله کردند و چادرها را به آتش کشیدند . جوانان شورشی به مقابله با آنها پرداختند و نیروهای حکومتی برای سرکوب تظاهر کنندگان گاز اشک‌آور و گلوله جنگی بکار بردند.

کمیته سازماندهنده انقلاب اکتبر عراق در بیانیه‌یی اعلام کرد: تهاجم به چادرها و تعرض به متحصنان یک عمل حکومتی تروریستی است که با همکاری شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران صورت گرفت. این امر باعث ایجاد مرحله جدیدی از شیوه‌های مبارزاتی برنامه‌ریزی شده و هماهنگ در بغداد و سایر استانها خواهد شد. کندن چادرها عزم ما را در مبارزه‌مان جزم‌تر می‌کند. انقلاب استمرار خواهد یافت و انقلابیون تا تحقق خواسته‌های مردم عراق که به‌خاطر آن از سال گذشته تاکنون قیام کرده‌اند، آرام نخواهند گرفت، انقلابیون خواهان پایان دادن به رژیم سهمیه‌ای فرقه‌گرا با پارلمان آن و رؤسای سه قوه هستند

مطالب مرتبط

ترانه طنز – قاسمت رفت

بازگشت جوانان شورشی به میدان تحریر بغداد با شعار «از شر قاسم سلیمانی خلاص شدیم»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here