وضعیت جسمانی ولایت شقاوت و اعدام !

ولایت شقاوت و اعدام !

این همه قتل و این همه اعدام
بربریت به شکل تام و تمام

این همه حبس و این همه تعزیر
رعب و وحشت برای خاص و عام

ضد انسان و هر چه انسانی است
پایه دین و اعتقاد امام

دستگاه جنایت و سرکوب
بی توقف به جرم و جور مدام

چهل و اندی شکنجه و کشتار
حاصل کار بی مثال نظام

سال شصت، صد دویست ، سیصد کس
دسته دسته روانه اعدام

در پی آن صدای تیر خلاص
می شمردند در اوین هر شام

کشتن سی هزار زندانی
با فتاوی مرگبار امام

اعتراف با شکنجه و اجبار
بهر بردن به جوخهٔ اعدام

چوبهٔ دار و هوک جراثقال
صنعت و ابتکار خاص نظام

حاکمان شقاوت و کشتار
قاضیان قساوت احکام

جریانی ز جهل و جور و ریا
صدر تا ذیل پلید و خون آشام

آری این دستگاه مرگ و ترور
جور و جهل و ستم در آن ادغام

عمر ننگین این تمامت شر
آفتابش رسیده بر لب بام

موسم آتش است و طوفان است
آخرین کار و آخرین اقدام

تا شود ملتی ستمدیده
شادمان و رها و شیرینکام

گودرز – آذر ۹۹

مطالب مرتبط:

جنگ بر سر جانشینی خامنه ای در دادگاه طبری و قتل منصوری

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here