انیمیشن طنز سیاسی – واکسن کرونا در فینیتو

واکسن کرونا در فینیتو – انیمیشن طنز سیاسی

بحران کرونا در ایران آخوندزده هر دم به قواره‌ی درمی‌آید و در هر قواره‌ی،

تنگنایی بر تنگنای قبلی افزوده می‌شود. کرونا تبدیل به مهرهٔ بازیهای نظام آخوندی

با جان و زندگی مردم شده است. هر بار این مهره را به رنگی درمی‌آورند و

با هر رنگی، اوضاع را برای مردم پیچیده، سردرگم و توانفرسا می‌کنند.

از آخرین رنگهای این مهره، بازی با واکسن کرونا است.

یادآوری می‌شود در دور جدید مبارزه با کرونا که چند کشور موفق به کشف و ارائهٔ واکسن کرونا شده‌اند،

در کل جهان فقط این نظام آخوندها است که برای تهیه و خرید این واکسن،

هیچ خط کار منسجم و مشخص و تعیین‌تکلیف شده‌یی ندارد. موضوع واکسن کرونا هم مثل خود کرونا از دهلیز جنگهای باندی و منافع مافیایی‌شان عبور می‌کند. سهم مردم تا عبور واکسن از دهلیز باندهای مافیایی، وفور ابتلا و یا مرگ و میر عزیزان‌شان است.

باز کردن کیسه تجارت با واکسن

همهٔ شواهد مبتنی بر گزارشات رسانه‌های حکومتی، گویای باز کردن کیسه تجارت با واکسن کرونا در بین باندهای مافیایی است. وقتی می‌گوییم باندهای مافیایی، آدرس مستقیمشان همین وزیر وزرا و مقامات و کارگزاران سهیم در منافع حفظ نظام آخوندها است.

این روزها مسألهٔ فوری برای مردم ایران، تهیهٔ واکسن است که تهیهٔ آن در دسترس قرار گرفته است. اما شواهد دارند نشان می‌دهند که کارگزاران آخوندی قصد تبدیل این واکسن به کالایی تجاری با هدف سود‌بری کلان از قبل آن هستند.

چنین قصدی به شم رسانهٔ حکومتی هم خورده است و می‌نویسد: «مسؤلان کشور برای خرید واکسن کرونا تعلل می‌کنند. مطالبهٔ ملی تمام مردم کشور خرید واکسن کروناست. خرید واکسن کرونا به یک مطالبهٔ ملی از سوی کادر درمان تبدیل شده است» (روزنامه جهان صنعت، ۲۷آذر۹۹).

مطالب مرتبط

انیمیشن طنز سیاسی – تقسیم بودجه در دهکده فینیتو

واکسن کرونا در دهلیز مافیای ولایی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here