موشکاف ۲۵بهمن۹۹ ـ شیخ فری کاسه دست گرفته وآمریکا موس موس میکنه

شیخ فری کاسه دست گرفته وآمریکا موس موس میکنه ـ موشکاف ۲۵بهمن۹۹

موشکاف: سلام و صد سلام به همة دوستان و رفقا! دماغتون چاقه؟ رو به راهین؟ هاهاها.

ایشالا همیشه واستون جور باشه. هاهاها. عرض کنم خدت شما سروران که از وقتی دولت آمریکا

عوض شده، یارو شیخ فری کاسه دست گرفته و موس موس میکنه و دم تکون میده. هاهاهاها.

حالا این دولت جدید باید به فکر باشد اولاً از آن راه برگردد! به‌طور کامل چون معلوم شد آن راه غلط بود

و به همین دلیل می‌گویم که دولت جدید آمریکا اگر در شعارهایش راستگو هست باید بلافاصله راه خودش را

عوض کند راه جدید را آغاز کند و آنچه در گذشته بوده تا حد ممکن جبران بکند

موشکاف: هاهاهاها. با این سرعتی که میری بپا نمالی! هاهاهاها. فعلا که کنگرة آمریکا با یه قطع‌نامة دوحزبی گذاشتن تو کاسة نظام تا ماستا رو کیسه کنن. هاهاهاها. این از آمریکاییا. هاهاهاها.
حالا ملاحظه بفرمایین که شیخ پشمک نظام جواب دم تکون دادنای شیخ فریو چطوری میده. هاهاهاها.

آن روزی که برجام تصویب شد تحریم‌های آمریکا ۸۰۰ تحریم بود از روز تصویب برجام تا به امروز ۷۵۰ تحریم دیگر آمریکا بر آن ۸۰۰ تا افزود شد ۱۵۰۰ تا تحریم تحریم به‌عنوان حقوق‌بشر تحریم به‌عنوان موشک تحریم به‌عنوان تروریست عناوین مختلف دروغی آمریکا روی تحریم‌های خودش گذاشت ۱۵۰۰ تحریم دارد خوب حالا آمریکا برگردد به برجام وقتی مسأله لغو تحریم‌ها می‌شود میگه آقا خوب این لغو برجام مال هسته‌یی است تحریم‌ها را من ممکن است برگردم اما تحریم‌های من که هسته‌یی نبوده ۱۵۰۰تا تحریم است برای بقیه‌اش می‌خواهید ما از تحریم دست برداریم بیایید بنشینید مذاکره کنیم چی مذاکره بکنیم هر چی دارید بدید.

هر کسی دم از

مطالب مرتبط

موشکاف ۲۴بهمن۹۹ ـ کارناوال خنده دار چماقدارن در ۲۲ بهمن

ادامه جنگ گرگها در پی شعار مرگ بر روحانی در نمایش ۲۲بهمن

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here