سیاست روز : واکسن ها یخ زده هستند بستگان مسئولان واکسن فایزر دریافت کرده اند!

واکسن ها یخ زده هستند و…؛ بستگان و نورچشمی های مسئولان واکسن فایزر دریافت کرده اند ـ سیاست روز

واکسن‌ها یخ زده هستند و هنگامی از حالت یخ زده در می‌آیند اگر تزریق نشوند…

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی: واکسن ‌ها یخ زده هستند و هنگامی از حالت یخ زده

در می‌آیند اگر تزریق نشوند، باید دور ریخته شوند و به همین دلیل برای این که واکسن‌ها

در چنین شرایطی دور ریخته نشوند که البته خیلی به ندرت پیش می‌آید و اگر برنامه از پیش تعیین شده و غرض ورزی در کار نباشد، در آن لحظه شخصی را پیدا می‌کنند و واکسن را به او می‌زنند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که…

الف) بستگان و نورچشمی های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول توجیه کردن است.
ب) بستگان و نورچشمی های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول آسمان ریسمان بافتن است.
ج) بستگان و نورچشمی های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول ماله کشی است.
د) بستگان و نورچشمی های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول خودزنی است.

رئیس سازمان بورس: مردم دارایی های خود را به بورس بیاورند..
ما از این اظهار نظر نتیجه می گیریم که…
الف) جیب دولت هنوز جا دارد.
ب) مردم هنوز جا دارند.
ج) هر دو گزینه فوق صحیح است.
د) هیچکدام.

اسحاق جهانگیری: تاکنون یک دلار از پول نفت تلف نشده است.

ما از این جمله نتیجه می گیریم که…

مطالب مرتبط

سیاست روز : حماسه موز در راه است ..؛ از دستاوردهای نظام دزد سالار ولایی

نمای روز ـ خامنه‌ای، توصیه آبکی به جای واکسن، چرا؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here