ترانه طنز وشاد ـ ترانه طنز چاخان میکنی همه اش شیخ حسن

ترانه طنز چاخان میکنی همه اش شیخ حسن ـ ترانه طنز شاد

آخوند روحانی روز چهارشنبه اول اردیبهشت طی سخنانی در جلسهٔ هیأت دولت تصویری از بحرانهای مرگباری را

که از هر طرف رژیم درهم‌شکستهٔ آخوندی را احاطه کرده، ارائه نمود. تأملی بر اظهارات روحانی

از جهت وقوف بر موقعیت کنونی رژیم ضروری است.

حسن روحانی همه اش از جمله در مورد برخی بحرانها مانند بحران کرونا و واکسن،

بحران برجام و انزوای بین‌المللی رژیم و هم‌چنین بحران عمیق درونی که در آستانهٔ نمایش انتخابات

در هر یک از مسائل و بحرانهای گریبانگیر رژیم به‌اوج رسیده، حرف زد.

روحانی در مورد واکسن بار دیگر به‌ضد و نقیض‌گویی و دروغ‌درمانی پرداخت اما در عین‌حال روشن کرد که

اولاً تا آنجا که به‌رژیم برمی‌گردد، قصدشان این است که کرونا را ماندگار کنند و از آنچه که

آن را تضمین ادامهٔ حاکمیت خود تلقی می‌کنند، دست برندارند.

روحانی در این رابطه ضمن تخطئه واکسن گفت: «معلوم نیست واکسن بتواند کرونا را مهار کند.

همهٔ جهان درگیر این ویروس است، ما هم هستیم.

واکسن چیزی نیست که مثلاً در ۶ماه و ۷ماه به‌نتیجه رساند زمان می‌برد زمانش هم حدود دو سال هست گاهی هم بیشتر است گاهی هم ۵سال گاهی هم ممکن است ۱۰سال طول بکشد».

آخوند وقیح برخلاف تجربه جاری در تمام دنیا حتی واکسن را مرگ‌آور دانست و گفت: «مردم بدانند یک وقت یک نفر با بیماری فوت می‌کند، یک وقت واکسنی که ما می‌زنیم باعث از بین رفتن او می‌شود، این خیلی فرق دارد!».

او در عین‌حال طرح و نقشهٔ رسوای رژیم مبنی بر فروش واکسن و واکسیناسیون پولی را هم تکرار کرد و گفت که هر کس می‌خواهد برود با ارز ۴۲۰۰تومانی واکسن وارد کند

روحانی در عین‌ حال و به‌طور متناقضی

مطالب مرتبط

ترانه طنز وشاد ـ ترانه دست سید علی خامنه‌ای رو شده

روحانی؛ نظام در محاصرهٔ بحرانها

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here