خاطرات جنگ ضد میهنی در تلویزیون خامنه‌ای ـ تلاش رژیم برای خوردن نان جنگ

تلاش رژیم برای خوردن نان جنگ ـ خاطرات جنگ ضد میهنی در تلویزیون خامنه‌ای

اگر پرونده جنگ خمینی با عراق را وارسی و بازبینی کنیم ــ که البته تاکنون بسیار موشکافی شده ــ شاهدیم که هیچ زمینه و دلیلی جز حرص سلطه‌گری و فردیت افسارگسیخته و منویات توتالیتاریستیِ خمینی نداشته است. این‌گونه است که یک ابله قدرت‌پرست با حمایت و میدان‌داری جهالت تخدیرشده از قداست‌نمایی همان ابله، یک کشور و میلیون‌ها انسان را قربانی مطامع حریص و سوداگری و درنده‌خویی‌اش می‌کند.

خمینی و وارثانش تمام توش و توان‌شان را صرف یک مکاره‌گی سیاسی ــ عقیدتی کردند تا ایران را همواره در اضطرار و جنگ و توسعه‌طلبی تحت لوای صدور یک ایدئولوژی ارتجاعی نگه دارند. هدف از استمرار این اضطرار خودساخته، سرکوب هرگونه مخالفت و انتقاد برای تحکیم پایه‌های قدرت و انحصارگرایی و سلطه‌گری بوده است. خمینی برای رسیدن به این هدف، اول اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی مهر کرد تا بتواند با آن به سوداگری با جان و مال و هستیِ مردم ایران و عراق بپردازد.

آن نعره‌های درنده‌خویی تحت عنوان «جنگ، جنگ تا رفع فتنه از عالم» و «فتح قدس از کربلا» که کلاهک تئوریک تثبیت جنایت در داخل ایران و منطقه بود، همه برای رضایت خاطر یک روح پلید شیطانی بودند تا کرسی و صدارت فردیت افسار پاره کردهٔ یک دیکتاتور ابله را گسترش دهند. هیزم‌بیار چنین تمتع‌جویی حیوانی هم گسترش جهل و خرافات و قدسی‌مآبیِ پیرامون ولی‌فقیه و ترویج آن میان عقب‌افتاده‌ترین لایه‌های تهی از فرهنگ و آگاهی در جامعهٔ ایران بوده است.

مطالب مرتبط

استندآپ کمدی قرارداد ترکمن چین – نگاهی از دریچه طنز به قرارداد ننگین

در مفهوم گور جنگ و گهوارهٔ صلح

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here