نه من رأی نمیدهم ـ رای من سرنگونی و آری به جمهوری دمکراتیک

رای من سرنگونی و آری به جمهوری دمکراتیک ـ نه من رأی نمیدهم

نه من رأی نمیدهم .چهل ساله که آخوندها دم دمه های نمایش انتخاباتشون، یه سرود مضحک بنام :« من رأی می دهم» رو پخش می کنن و رو اعصاب ملت رژه میرن. حالا توی این کلیپ، همین سرود رو با تصاویر متفاوتی ببینید که آخوندها هیچوقت جرأت پخشش رو ندارن. ببینید و خودتون قضاوت کنید.

تهران

رأی ما سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی

 نه به استبداد مذهبی، آری به آزادی و جمهوری دمکراتیک

نه به‌اختناق و غارت، آری به آزادی و جمهوری دمکراتیک

شیراز

 سرنوشت ایران نه در صندوق رأی آخوندها بلکه با قیام فرزندان رشیدش نوشته می‌شود. شورشگران پیروزی می‌سازند

اصفهان

 نه به حاکمیت آخوندها، نه به استبداد مذهبی، نه به اختناق و غارت، آری به آزادی و جمهوری دمکراتیک

نیشابور

 فریاد گرسنه‌ایم گرسنه کارگران ننگ عظیم رژیم آخوندهاست

ایرانشهر

نه به استبداد مذهبی آری به جمهوری دمکراتیک

کرمانشاه

تحریم نمایش انتخابات یک وظیفه میهنی است – رأی ما سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی

نه آتشین به دیکتاتوری دینی، آری به انقلاب دمکراتیک و حاکمیت جمهور مردم

نه به حاکمیت آخوندها، نه به استبداد مذهبی، نه به اختناق و غارت، آری به آزادی و جمهوری دمکراتیک

تهران

من رأی نمی‌دهم لعنت بر خمینی – رأی من جمهوری دمکراتیک – رأی من سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای

رأی ما سرنگونی

بیرجند

مرگ بر حکومت آخوندی – مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر حکومت خامنه‌ای پست آخوندی

ایلام

ایلام رأی من سرنگونی، آری به جمهوری دمکراتیک

مطالب مرتبط

ترانه طنز وشاد ـ سگ مزه

تحریم نمایش انتخابات – نه آتشین به دیکتاتوری دینی، آری به انقلاب دمکراتیک و حاکمیت جمهور مردم

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here