شیرجه جانوران عمامه‌دار و بی‌عمامه در حوض انتخابات نظام در خبرتوخبر

خبرتوخبر – شیرجه جانوران عمامه‌دار و بی‌عمامه در حوض انتخابات نظام

نگاهی طنز به وضعیت نظام ولایت فقیه

در سراشیب سرنگونی و در راستای یک پایه کردن حاکمیت، خامنه‌ای نزدیکترین حلقه‌های حکومتش را قربانی سیاست انقباض و سرکوب کرد.

شورای نگهبان و خامنه‌ای کاندیداهایی را حذف کردند که در طول ۴۰سال گذشته از مهره‌های کلیدی در سرکوب و چپاول مردم بوده‌اند.

سؤال این است وقتی که این افراد فاقد صلاحیت هستند، پس چه کسی دارای صلاحیت است؟

جواب بسیار روشن است که از نظر خامنه‌ای و شورای نگهبانش شقی‌ترین و جنایتکارترین افراد نظیر آخوند رئیسی جلاد و عناصری از این دست دارای صلاحیت هستند.

بازی خامنه‌ای و شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت این عناصر هم صرفاً در جهت در بردن حکومت از گرداب بحرانها بود، به این گمان واهی که از قیام و خیزش مردم جلوگیری کنند.

از نظر خامنه‌ای و شورای نگهبان تاریخ مصرف این عناصر تمام شده و فاقد صلاحیت تشکیل «دولت جوان حزب‌اللهی» یعنی دولت جلادان هستند.

اقدام خامنه‌ای در حذف و سلاخی کاندیداها به‌نحوی بود که صدای بسیاری از خودی‌ها را درآورد.

علیرضا بیگی عضو مجلس ارتجاع گفت: «اکنون طراحی بد فرجامی در حال انجام است که می‌خواهد مردم را از صندوق رأی ناامید کنند» (خبرگزاری مجلس ۴خرداد ۱۴۰۰).

مطالب مرتبط

سوتی بازار شغل خامنه‌ای و روحانی و بقیه اگر خمینی نبود در خبرتوخبر

کوه شورای نگهبان خامنه‌ای موش زایید!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here