داریم می‌رسیم به ۲۸خرداد ـ رأی من سرنگونی

رأی من سرنگونی ـ داریم می‌رسیم به ۲۸خرداد!!!

در داخل نظام و حتی در بین باند سرسپرده با خامنه‌ای وضعیت به‌وخامت گراییده است. طبق زد و بندها، قرار بود ۴کاندید دیگر از باند اصول‌گرا، به‌نفع رئیسی انصراف دهند؛ ولی گویا وسوسهٔ چشیدن از گندم مقام تدارکاتچی بودن در این حکومت، چنان به مذاق آنها خوش‌آمده که حاضر نیستند، این کرسی را به سوگلی خامنه‌ای واگذار نمایند.

گماشتهٔ معلوم‌الحال خامنه‌ای در این رابطه با غیظ و کینی قابل فهم در کیهان نوشته است:

«حضور هر ۵نامزد جبهه انقلاب در انتخابات و خودداری ۴تن آنها از کناره‌گیری به نفع نفر پنجم، خطای بزرگی است که دود آن به چشم جبهه انقلاب می‌رود و می‌توان این خطا را با توجه به دامنه اثر نا‌مطلوب و خسارت‌آفرینی که در پی دارد، گناهی نا‌بخشودنی دانست و دقیقاً به همین علت است که عواقب آن از نگاه نامزدهای طیف انقلاب دور نمانده و شواهدی حاکی از تصمیم به باقی ماندن یکی از آنها در دست است» (کیهان. ۲۳خرداد ۱۴۰۰).

به‌نظر می‌رسد ممکن است حداقل بعضی نامزدهای پوششی به نفع رئیسی کنار نروند یا برای کنار رفتن خواستار امتیازهای قابل توجه باشند.

«اگر هر ۵نفر در صحنه بمانند، آرای هر یک از آنها به هر اندازه‌ای که باشد از سبد نامزدهای دیگر جبهه انقلاب کم می‌شود و نتیجه آن‌که احتمال موفقیت عاملان وضعیت فاجعه‌بار امروز، قوت می‌گیرد و این حالت در صورت وقوع ضربه سنگینی بر پیکر نظام است» (همان منبع).

دغدغهٔ خامنه‌ای ولی بسا فراتر از کنار نرفتن کاندیدهای پوششی، جنبش عظیم اجتماعی با سمت و سوی تحریم سراسری انتخابات است که اکنون در پیکرهٔ استبداد دینی را دچار تشنج کرده است.

مطالب مرتبط

حداد عادل خواستار کناره‌گیری ۴نامزد پوششی به نفع رئیسی شد ـ فضاحت مهندسی

مهندسی تارعنکبوتی در گیرودار توفان

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here