قشرهای ضعیف و محروم جامعه با صندوق رأی قهرند ـ اذعان خامنه‌ای

خامنه‌ای اذعان کرد ـ قشرهای ضعیف و محروم جامعه با صندوق رأی قهرند!!!

ولی‌فقیه ارتجاع کمتر از ۴۸ساعت مانده به روی صحنه آمدن پردهٔ آخر نمایش انتخابات نظام، دوان دوان به‌صحنه آمد. این سخنرانی خامنه‌ای سراسر التماس برای شرکت در سیرک انتخابات بود.

البته مخاطبش نه مردم، بلکه اساساً نیروهای رژیم بود. وی با صراحت اعتراف کرد که «قشرهای ضعیف جامعه» (که به گفتهٴ منابع حکومتی بالای ۸۰درصد مردم ایران هستند) «ابراز دلسردی می‌کنند و گله دارند و نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند»؛ خامنه‌ای می‌داند درخواست و التماسش رو به مردم نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند،

بلکه به‌خاطر نفرت عمیقی که مردم از او دارند، انگیزه‌شان برای تحریم سراسری، دو چندان می‌شود؛ بنابراین خامنه‌ای آمده بود تا چینی شکستهٔ نظام را بند بزند. چرا که پس از بزرگترین جراحی داخلی رژیم و حذف خودی‌های سرسپرده،

هم‌چنین به‌خاطر وضعیت بحرانی رژیم در زمینه‌های مختلف، اکنون نیروهای خود نظام دچار سرخوردگی، دلسردی و ریزش شده‌اند و مردم محروم هم «دست و دلشان به انتخابات نمی‌رود».

مطالب مرتبط

موضوع کمبود تعرفه باید برطرف شود ـ نگرانی مهم خامنه‌ای

خامنه‌ای؛ سخنرانی التماسی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here