برای اولین بار: خبرگزاری تسنیم یک حرف درست گفت

خبرگزاری تسنیم یک حرف درست گفت ـ برای اولین بار!!!

یکشنبه شب ۲۸شهریور، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم، در توئیتی درباره رئیسی و پیمان شانگهای، هنگام درج اسم جلاد ۶۷، اشتباها از هشتگ:

«رئیسی_جلاد۶۷» استفاده کرد!

این هشتگ پس از مدتی، از «وایر» خبرگزاری مزبور حذف شد.

مطالب مرتبط

چرا رئیسی به نیویورک نرفت

هشتگ «رئیسی_جلاد۶۷» در تسنیم!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here