آخر و عاقبت عظما و اذنابش

این هم عاقبت عظما و اذنابش

بی‌آیندگیِ استراتژی دولت حزب‌اللهی خامنه‌ای در آینهٔ عمر نظام و سابقهٔ پیشینش دیده می‌شود. خودی‌های رژیم هم اعتراف می‌کنند که هر چه تاکنون بوده، جز سلطهٔ حزب‌اللهیِ قرون وسطاییِ «سخت‌گیریهای ایدئولوژیک» آن نبوده است:

«آقای رئیسی! واقعیت جامعهٔ امروز ایران از دلِ سخت‌گیریهای ایدئولوژیک و… تولید شده است».

و خام‌دلانه به رئیسی نصیحت می‌کند که حواسش به «اعمال‌نظرهای خودخواهانه» باشد. آیا منظورش از «خودخواهانه» جز ولی‌فقیه می‌باشد که هیچ رئیس‌جمهور نظام نبوده است که کارش با وی به نزاع و جدایی نکشیده باشد؟ و در پایان، عاقبت گماشتهٔ ولی‌فقیه را هم جلو خودش می‌گذارد:

«سال‌هاست که رؤسای قوه مجریه چوب اعمال‌نظرهای خودخواهانه را می‌خورند».

این‌ها هنوز از نتایج سحر خواب و خیال‌های خامنه‌ای با گماشتن رئیسی است. آنچه را که رسانهٔ حکومتی فقط آثارش را گوشزد می‌کنند ولی به اصل آن اشاره نمی‌کنند، ریختن جام‌زهر تحریم ۹۰درصدی در گلوی حاکمیت ولایت فقیه است. این مؤلفهٔ اصلی تعادل‌قوای بین مردم با نظام آخوندی است. آنچه از رسانهٔ حکومتی بررسی شد، شنیدن صدای سوت بی‌آیندگیِ استراتژی دولت حزب‌اللهی ولی‌فقیه است.

مطالب مرتبط

انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده رئیسی جلاد هوش و استعداد خودش را در ۱۶سالگی به رخ کشید

بی‌آیندگیِ استراتژی دولت حزب‌اللهی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here