موشکاف ۲۴مهر۱۴۰۰ ـ خبیثی تو هفتمین دوره گردی رفت شیراز که مثلاً یه آبی روی آتش مردم بریزه

خبیثی تو هفتمین دوره گردی رفت شیراز که مثلاً یه آبی روی آتش مردم بریزه ـ موشکاف ۲۴مهر۱۴۰۰

این هم واکنش آخوند جلاد به خانه‌های مخروبه و دیوارهای ریخته مردم:

رئیسی جلاد ـ ۲۲مهر ۱۴۰۰: بیایند بگویند ما چه دولتی تحویل گرفتیم داری چه ویژگیهایی بود. همه صاحبنظران اقتصادی واقفند مردم هم واقفند معلوم است چه دولتی تحویل شده.

پزشکیان ضمن اعتراف به این‌که سفرهای بیهوده رئیسی موجب گسترش خشم انفجاری می‌شود هشدار داد:

ایلنا ـ مسعود پزشکیان عضو مجلس آخوندی ۲۳مهر ۱۴۰۰: این سفرها چه فایده‌ای برای مردم داشته یا می‌تواند داشته باشد؟ اگر قرار است وعده‌یی داده شود و مصوبه‌یی شکل بگیرد باید بیاید در بودجه وقتی در بودجه نمی‌آید یعنی پولی وجود ندارد و در نتیجه توقع ایجاد می‌کند که عدم اجرای آن هم نتیجه‌اش افزایش نارضایتی مردم خواهد بود.

موسی موسوی در مجلس آخوندی ـ‌۲۰مهر ۱۴۰۰:

تأکید می‌کنم اگر مصوبات این سفرها به‌سرعت اجرایی نشود اعتماد مردم سلب خواهد گشت.

اما آخوند جلاد در بن‌بست مطالبات مردم، راهی جز وعده‌درمانی ندارد

رئیسی جلاد ـ ۲۲مهر ۱۴۰۰: بپردازیم به این‌که چه باید بکنیم و امید به جامعه بدهیم. من معتقدم با مردم باید سخن گفت به وزرا هم تأکید کردم. این تابلو بن‌بست نظام در برابر آتش خشم گرسنگان و لاعلاجی دولت قتل‌عام است

فرشاد از شیراز: رئیسی در سفرهای مسخره استانی بین مردم فرم خانه پخش می‌کنه. حرف ما با این آخوند جلاد اینه که شما آخوندها ۴۰ساله حق مردم را خوردید جوانها را کشتید. ما مردم ایران صدقه نمی‌خواهیم و حق مون رو می‌خواهیم.

فاضل از شیراز: این نوک کوه یخه. آتیش زیر خاکستره. زیر این آتشفشانهای فورانی هست که منفجر و حتماً حتماً این نظام را نابود می‌کند.

مطالب مرتبط

موشکاف ۲۳مهر۱۴۰۰ ـ عظما و خبیثی صد بار از کرونا بدترن

بازدید یک انیرانی از حافظیه و تخت جمشید

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here