مطبوعات حکومتی نوشتند: مسئله فقر امنیتی شده است!

مسئله فقر امنیتی شده است! ـ مطبوعات حکومتی نوشتند ـ ۱۳آبان۱۴۰۰

یک کارشناس حکومتی با اشاره به نتایج برخی مطالعات انجام شده در زمینه فقر که از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی رژیم انجام شده گفت: کشور در ۱۰زمینه آسیب پذیر شده که یکی از آنها، حاشیه نشینی است؛ در حال حاضر میزان جمعیت حاشیه نشین از ۲۵درصد کل جمعیت کشور در حال عبور است.

فرشاد مومنی، کارشناس حکومتی با اشاره به پژوهش‌های اخیر هشدار می‌دهد که افزایش سریع جمعیت زیر خط فقر در ایران به مرحله “شوک‌آوری” رسیده است.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۰آبان، وی با اشاره به نتایج بدست آمده از گزارش فقر در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی رژیم در خصوص وضعیت نامطلوب فقر در روستاها و توجه به این نکته که جمعیت زیر خط فقر در روستاها بیش از جمعیت زیر خط فقر شهری است گفت: گفته میشود هر سیاست فقرزایی که در دستور کار قرار میگیرد با اینکه ممکن است ابتدا به ساکن و در ظاهر بر جامعه روستایی بی‌تاثیر باشد اما نتایج آن نشان میدهد که آسیب پذیری جامعه روستایی از این سیاست‌ها بیشتر است.

مطالب مرتبط

رقص یک دخترک کار برای درآوردن یک لقمه نان وجدان همه را جریحه‌دار کرد!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here