خبر تو خبر ـ داغترین خبرهای هفته در قالب طنز ـ  گیر کردن عظما در تله اتمی و سوتیهای رئیسی

گیر کردن عظما در تله اتمی و سوتیهای رئیسی ـ خبر تو خبر ـ داغترین خبرهای هفته در قالب طنز

نگاهی طنز به وضعیت نظام ولایت فقیه

روزنامه حکومتی مستقل در شماره دوشنبه خود ضمن اعتراف به این‌که برنامه هسته‌ای رژیم تبدیل به تله‌ای برای نظام شده نوشت: برنامه هسته‌ای فراتر از ماهیت خود هزینه‌زا شده و تبدیل به خاکریز اول شده است. به عبارتی مبدل به سنگر اول شده که اگر توسط دشمن فتح شود، قهراً به سقوط سایر سنگرها هم منجر خواهد شد.

آنها سنگرهای بعدی را نقش منطقه‌ای، ظرفیتهای جنگ‌افزاری، حقوق‌بشر و حتی موجودیت سیستمی به‌نام جمهوری اسلامی می‌دانند. سلولهای بنیادین تفکرات طرفین، مذاکرات و به تبع آن توافق را سخت جان‌فرسا کرده است

مطالب مرتبط

خبر تو خبر ـ  داغترین خبرهای هفته در قالب طنز ـ فیلم بازی کردن رئیسی جلوی دوربین

حکومت آخوندی در تله برنامه هسته‌یی خودش

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here