خامنه‌ای گفت: تشویق جوانان به ترک میهن خیانت است

تشویق جوانان به ترک میهن خیانت است ـ خامنه‌ای گفت ـ ۱آذر۱۴۰۰

روز۲۶آبان خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع در حالی که تلاش داشت استعداد ملی مردم ایران در راهگشایی علمی را در کیسه گشاد نظامش بریزد، گریز و مهاجرت نخبگان از جهنم ولایت فقیه را به دیگران نسبت داد و گفت: «به بنده گزارش دادند البته گزارش مال امروز هم نیست، مدتهاست یک چنین چیزی وجود داره در بعضی از دانشگاهها عناصری هستند که جوان نخبه را تشویق می‌کنند به ترک کشور من صریح می‌گم این خیانته».

ادعای خامنه‌ای در حالی است که کمتر روزی است که در رسانه‌های حکومتی با اعتراف مقامات و کارشناسان نظام در رابطه با نقش اخص سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم از یک‌سو و ماهیت چپاولگر مقاماتش از سوی دیگر به‌مثابه تنها علت گریز مردم و نخبگان از جهنم آخوند، ساخته مواجه نشویم. کافی است فقط به برخی نمونه‌ها در روزهای قبل و بعد از اظهارات خامنه‌ای نگاه کنیم تا «خائن» واقعی به مردم ایران معلوم شود.

رسالت ارگان باند مؤتلفه و هم‌سو با خامنه‌ای یک روز بعد از حرفهای خامنه‌ای یعنی ۲۷آبان در سرمقاله‌اش با عنوان «چند خط از غصهٔ مهاجرت نخبگان» اعتراف کرده: «تردیدی نیست که مهاجرت نخبگان، یکی از چالشهای اساسی حکمرانی در کشور است. موج روزافزون خروج جوانان دانشجو و متخصصان از کشور، خسارت جبران‌ناپذیری است که بر اساس آمارهای موجود، به مرز هشدار رسیده است».

مطالب مرتبط

اصفهان بپاخاست: تظاهرات بیش از ۳۰هزار نفر در بستر زاینده رود

خائن کیست؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here