استقبال گرم مردم از رئیسی جلاد در سفرهای استانی ـ طنز

طنز ـ نگاهی به استقبال گرم مردم از رئیسی جلاد در سفرهای استانی

بار دیگر آتشفشان خشم مردم در گوشه‌یی دیگر از میهن ستمزده زبانه کشید و بساط دروغ و فریب آخوندهای حاکم و جلاد۶۷ را در هم ریخت.

این بار این مردم بوشهر بودند که خشم و نفرت خود را از رئیسی جلاد و سفر درمانی و باید درمانی مسخرهٔ او ابراز کردند. مردم بوشهر در اعتراض به‌حضور رئیسی جلاد در شهرشان، به‌سمت فرودگاه راهپیمایی و تظاهرات کردند.

آنها در واکنش به‌وعده‌های تو خالی جلاد۶۷ که همواره از عدالت دم می‌زند فریاد می‌زدند: «عدالت دروغه، دروغه!». تظاهرات و ابراز خشم و تنفر مردم بوشهر تنها به‌یک نقطه و یک مکان محدود نبود. مردم معترض هم‌چنین در برابر استانداری رژیم در بوشهر نیز تجمع اعتراضی برپا کردند.

علاوه بر آن، همزمان با مردم شهر بوشهر، اهالی روستای تنگک بوشهر نیز در برابر استانداری، تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمع روستاییان تنگک۱ و ۲ و ۳ در اعتراض به‌تخریب خانه‌هایشان بود و این پیام را به‌جلاد۶۷ می‌رساندند که وعده‌های دروغین خانه‌سازی‌ات را نخواستیم، خانه‌های ما را بر سرمان خراب نکن!

مطالب مرتبط

مسابقه بوکس بین چارلی چاپلین و خامنه‌ای ـ طنز

سفر درمانی و فوران خشم مردم

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here