گفتگوی هفته پیک شادی ـ کارنامه ۶ ماهه آخوند رئیسی

کارنامه ۶ ماهه آخوند رئیسی ـ گفتگوی هفته پیک شادی
روزنامه مستقل وابسته به باند مغلوب نظام در مقاله‌ای به تاریخ چهارشنبه ۲۰بهمن با حمله به کارنامه شش ماهه رئیسی جلاد نوشت: «امروز شش ماه از شروع به کار دولت سیزدهم گذشته است. در این مدت، نه وعده سه روزه برای حل مشکل بورس، بلکه وعده شش ماهه نیز نتیجه نداده است. نه با یک میلیون تومان شغلی ایجاد شد و نه دلار به ۱۵هزار تومن نزول یافت و نه از آقای محسن رضایی و گشایش‌ها و وعده‌های ایشان خبر و نتیجه‌یی حاصل گشته است».
مقاله مستقل در ادامه با تمسخر باند غالب در نزدیکی به شرق می‌نویسد: «سال‌ها مطالبه و نگاه آقایان در خزیدن به آغوش شرق و به ادعای خودشان رمیدن از دامن غرب بود! این هدف امروز با چین و روسیه، طی قراردادها و توافقات ۲۵ و ۲۰ساله عملیاتی شده و با سفر آقای رئیسی به روسیه تحکیم و تقویت شده است».

مستقل در نهایت نتیجه می‌گیرد که تمام تبلیغات و هیاهوی باند غالب در دوره گذشته برای منافع بیشتر و کسب قدرت بوده و ادامه می‌دهد: «امروز روشن است دولت جدید همان توافق گذشته با غرب را پی گرفته و با آمریکایی گفتگو می‌کند که تا دیروز مرتکب شدگان به آن را به «استخر فرح» تهدید می‌کردند.
این خود نشان می‌دهد، تمام این مخالف‌خوانی‌ها از جانب بخش عظیمی از اصول‌گرایان، صرفاً برای کسب قدرت و منافع بوده و مردم و اعتقادات و مطالباتشان، در این راستا ابزاری بیش نبوده است».

مطالب مرتبط
گفتگوی هفته پیک شادی ـ سفر رئیسی به روسیه
وعده‌های پوشالی کارگزاران دولت رئیسی جلاد در پرداخت وام مسکن

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here