ماهرانه در جنگ است، فرشته آزادی با ضحاک دوران!

ماهرانه در جنگ است، فرشته آزادی با ضحاک دوران ـ ۳تیر۱۴۰۱
به کوه سپند آتش اندرفکند

که دودش برآمد به چرخ بلند

یاران و همراهان رادیو مجاهد شاید شنیده باشین که

در داستانها و افسانه‌های ایران باستان، «کوه سپند» منطقه‌یی بود بسیار حاصلخیز با ثروتها و معادن بی‌پایان و ذخایر بیشمار. گفته میشه که این کوه دژی بلند و سربه‌فلک کشیده داشت که حتی عقاب هم به اونجا نمی‌رسید و چهار فرسنگ ارتفاع و چهار فرسنگ پهنای اون بود. داخل دژ پر بود از آب و سبزه و کشت و درخت و زر و ثروت؛ و خلاصه نعمتی نبود که در اون نباشه. با مردمانی شجاع و دلیر که در عین داشتن روحیه جنگاوری و تسلیم‌ناپذیری، مهربانی و صفا و صمیمت اونها زبان‌زد همگان بود… تا این‌که گروهی بر این منطقه حاکم شده و سر به طغیان گذاشتن. گروهی بازمانده از حرکت تاریخ …

فریدون که روزگاری با یاری کاوه آهنگر بر ضحاک ستمگر چیره شده بود، تصمیم گرفت که با آن گروه طغیانگر در کوه سپند به جنگ برخیزه و سرزمین حاصلخیز رو از دست اون گروه ظالم آزاد کنه. پس از سالیان و شکست‌های بسیار، سرانجام این رستم بود که اراده فریدون رو محقق کرد و بر آن قوم ستمگر در کوه سپند فائق شد و آنان را در روز چهارشنبه سرنگون کرد…

مطالب مرتبط
مطبوعات حکومتی نوشتند: پریدن مرغ از سفره‌ها
داستانک آتش درکوه سپند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here