خوابهای پنبه‌دانه شیخ و شاه ـ نه پسر خامنه‌ای، نه نوه رضا شاه، نه نوه خمینی نخواهند خورد از گندم ری!

نه پسر خامنه‌ای، نه نوه رضا شاه، نه نوه خمینی نخواهند خورد از گندم ری! ـ خوابهای پنبه‌دانه شیخ و شاه ـ ۹شهریور۱۴۰۱
مسعود رجوی- ۵شهریور ۱۴۰۱

دعوای مبتذل ژنتیکی و مسابقهٔ مضحک موروثی

بین بچهٔ خامنه‌ای با نوهٔ رضاشاه و نوهٔ خمینی بر سر سلطنت

در شرایطی که ”مهد علیا“ ولیعهد بعدی را هم منصوب کرده است!

اکنون نوبت نظرسنجان ”دانش‌بنیان“ است که برای شورشگران آتش بنیان

مشخص کنند که کدامیک از سه مورد بالا در ماراتن ابتذال

به خط پایان می‌رسد!

به خلیفهٔ فرتوت ارتجاع می‌گوییم که ولیعهد بیت‌العنکبوت

از ”گندم ری“ نخواهد خورد

آتش قیام خلق دودمان ولایت یزیدی را خاکستر می‌کند

مطالب مرتبط
به بهانه زادروز تختی: اگر آقا تختی مونده بود، الان طرف کی بود؟
مسعود رجوی: دعوای مبتذل ژنتیکی و مسابقهٔ مضحک موروثی بین بچهٔ خامنه‌ای با نوهٔ رضاشاه و نوهٔ خمینی بر سر سلطنت

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here